Dự báo thời tiết Đà Nẵng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:58 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:00 pm

Gió
6.11 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng 20 ngày tới


Lượng mưa Đà Nẵng 20 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

sương mờ

25°

sương mờ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:58

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.5 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Nẵng