Dự báo thời tiết Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

8.62

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Nẵng