Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:31 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng 10 ngày tới

Lượng mưa Đà Nẵng 10 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

8.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Nẵng