Đà Nẵng tiếp tục đòi thủy điện trả nước hạ du

Các hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và A Vương được đề nghị điều chỉnh vận hành trong mùa cạn nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du.

Ngày 7/3, UBND TP Đà Nẵng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh vận hành các hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung 4 và A Vương trong mùa cạn nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du.

Theo đó, từ 7 giờ đến 17 giờ hằng ngày, thủy điện Đăk Mi 4 và thủy điện A Vương không xả nước về hạ du sông Vu Gia. Thủy điện Sông Bung 4 vận hành phát điện, xả nước với lưu lượng trung bình ngày theo Quy trình 1537.

Từ 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, thủy điện Sông Bung 4 và thủy điện A Vương không vận hành phát điện, xả nước. Thủy điện Đăk Mi 4 xả nước về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng trung bình lớn hơn hoặc bằng 2 lần lưu lượng phải xả liên tục trong ngày (tức là tổng lượng xả bằng tổng lượng phải xả trong ngày theo Quy trình 1537).

Trong trường hợp có thay đổi hình thái thời tiết, khí tượng, thủy văn so với hiện nay hoặc do hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng hoặc có yêu cầu bất thường về sử dụng nước ở hạ du, UBND TP Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Nam (hoặc ủy quyền cho các sở, ngành của địa phương) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và làm việc trực tiếp với các thủy điện để thống nhất chỉ đạo, đề nghị các hồ thủy điện trên xả nước, điều tiết nước khẩn cấp cho hạ du.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị trong thời gian từ nay đến ngày 10/5/2019, thủy điện Đăk Mi 4 không phát điện; hoặc hạn chế phát điện. Trường hợp xả nước thì lưu lượng xả về hạ du sông Vu Gia không lớn hơn lưu lượng nước về hồ thủy điện này để tiết kiệm, giữ nước lại trong hồ phục vụ khi có nhu cầu cấp thiết ở hạ du.

Trước đó, vào tháng 2/2019, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với chủ các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung và Đăk Mi về phối hợp điều tiết, sử dụng hiệu quả nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện.

Đại diện các chủ hồ chứa cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng cần làm việc thêm với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Nam nhằm thống nhất điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo theo quy định và không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong khu vực cũng như việc phát điện của đơn vị.

Điều đáng lo nhất của các công ty thủy điện là các hiện tượng thời tiết cực đoan hiện nay đang dẫn đến  mực nước tại các hồ chứa giảm hơn nhiều so với các năm. Tuy vậy, cũng hy vọng sắp đến có lũ tiểu mãn sẽ bổ sung lượng nước đáng kể cho các hồ chứa.

(tổng hợp)

 

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn