Con người có thể sống bao lâu trên các hành tinh khác?

KTT – Nếu không có bộ đồ bảo hộ vũ trụ, chúng ta sẽ chỉ sống được ở sao Thủy trong vòng 2 phút, vì 1 trong 2 lý do: hoặc vì bị đóng băng, hoặc là vì bị bốc cháy. Vậy ở các hành tinh khác thì sao?

(tổng hợp)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn