Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi đại dương bất ngờ khô cạn?

Sẽ như thế nào nếu toàn bộ đại dương trên Trái Đất bị bốc hơi? Trái Đất sẽ trông thế nào nếu không có biển? Điều gì sẽ xảy ra với các sinh vật dưới nước?

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn