Chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa, bão.

Trong đó, đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, người lao động và học sinh; nhất là vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, tùy thuộc vào tình hình, diễn biến của thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn và có phương án tổ chức học bù hợp lý, hiệu quả.

Tổ chức rà soát, bổ sung các phương án phòng tránh mưa bão, lũ phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chằng chống gia cố, tu sửa các lớp học, các công trình có nguy cơ ảnh hưởng mưa bão, lũ lụt. Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học.

Đối với các công trình trường lớp học tại các vùng có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, Sở GD&ĐT yêu cầu cần có đánh giá, cảnh báo cho viên chức, giáo viên, người lao động, học sinh và người dân trong khu vực trước khi mưa bão xảy ra.

Khi xảy ra sự cố thiên tai cần duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, nắm chắc tình hình sự cố thiên tai; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; duy trì chế độ báo cáo theo quy định; triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả các tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn