Chiều nay không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn