Chiếc thuyền không người lái kỳ lạ biết dự báo thời tiết

Công ty công nghệ Saildrone (Mỹ) đã phát triển thành công một thiết bị tự động có thể giúp nhà nghiên cứu dự báo thời tiết và hiểu các dạng thay đổi thời tiết trên thế giới.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn