‘Che Mặt Trời’ để ngăn biến đổi khí hậu

Nhóm nghiên cứu ở Đại học Harvard và Yale đề xuất sử dụng công nghệ phun hạt che khuất ánh sáng Mặt Trời nhằm đối phó biến đổi khí hậu.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn