Thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.832 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.777 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.688 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.342 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.101 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.675 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.103 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.947 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.589 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.761 km

UV

6.73

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.945 km

UV

4.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.611 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.985 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.361 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

93%

T4 07/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.274 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.42

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.57

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

96%

T5 08/06
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cao Bằng