Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:31 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:29 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cao Bằng