Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

18°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

2.388 km

wind

Gió

0.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cao Bằng