Dự báo thời tiết Xã Trung Phúc - Huyện Trùng Khánh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.4°/19.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.5%
 • Lượng mưa
  1.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.2°/15°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.8°/17.6°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
15°

mưa nhẹ

Cảm giác như 15°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15°/17°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.7%
 • Lượng mưa
  5.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15°/16°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.9°/16.8°
 • pressure
  Áp suất
  1020 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.6°/16.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.1%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.7°/14.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.3°/15.9°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
15°

mưa nhẹ

Cảm giác như 15°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.8°/15.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44%
 • Lượng mưa
  1.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.4°/14.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14.1°/14.7°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trung Phúc - Huyện Trùng Khánh 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Trung Phúc - Huyện Trùng Khánh 5 ngày tới

Thời tiết Xã Trung Phúc

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Trung Phúc