Dự báo thời tiết Xã Phong Nậm - Huyện Trùng Khánh 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  11.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  13.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  12.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phong Nậm - Huyện Trùng Khánh 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Phong Nậm - Huyện Trùng Khánh 3 ngày tới

Thời tiết Xã Phong Nậm

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phong Nậm