Dự báo thời tiết Xã Lê Lợi - Huyện Thạch An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  12.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  13.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  4.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lê Lợi - Huyện Thạch An 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Lê Lợi - Huyện Thạch An 5 ngày tới

Thời tiết Xã Lê Lợi

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lê Lợi