Dự báo thời tiết Xã Lê Lợi - Huyện Thạch An 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

12°/10°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

12°/9°

temperature
Sáng/tối

12°/10°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

8°/7°

temperature
Sáng/tối

8°/8°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/8°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

8°/7°

temperature
Sáng/tối

7°/7°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

9°/7°

temperature
Sáng/tối

6°/8°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lê Lợi - Huyện Thạch An 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Lê Lợi - Huyện Thạch An 10 ngày tới

Thời tiết Xã Lê Lợi

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lê Lợi