Dự báo thời tiết Xã Lê Lai - Huyện Thạch An 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  14.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  9.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  15.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lê Lai - Huyện Thạch An 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Lê Lai - Huyện Thạch An 3 ngày tới

Thời tiết Xã Lê Lai

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lê Lai