Thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

97%

T5 08/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.44

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

4.572 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

3.782 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.296 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

93%

T6 09/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.24

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.15

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.55

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thạch An

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch An