Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
17°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/18.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  15.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.1°/17.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18°/17.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:45
T2 06/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17°/18.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.5%
 • Lượng mưa
  3.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.6°/18.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/18.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:45
T3 07/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/20.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.9%
 • Lượng mưa
  4.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.1°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/20.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/20.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Lượng mưa
  5.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/20.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T5 09/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/21.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  7.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.2°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch An

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:45

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch An