Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  33.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:37
T4 07/06
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  5.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:38
T5 08/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  37.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch An

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch An