Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

17°/10°

temperature
Sáng/tối

20°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

8°/7°

temperature
Sáng/tối

8°/7°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

7°/7°

temperature
Sáng/tối

6°/7°

Áp suất

1029 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

12°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/10°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

15°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/10°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

18°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

18°/8°

temperature
Sáng/tối

7°/9°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

18°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/10°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

18°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

16°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

17°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/10°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

17°/13°

temperature
Sáng/tối

8°/13°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

21°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch An

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.92 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch An