Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

14°/11°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

16°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
1.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch An

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

18°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.97 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch An