Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

18°/19°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch An

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

2.388 km

wind

Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch An