Dự báo thời tiết Huyện Thạch An - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch An - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch An

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:47

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

7.832 km

wind

Gió

0.96 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.02

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch An