Dự báo thời tiết Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

21°/16°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nguyên Bình

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:10

Thấp/Cao

22°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nguyên Bình