Thời tiết Xã Hồng Việt - Huyện Hoà An theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.95

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

78%

T7 02/03
Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.47

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

83%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.01

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.64

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng Việt - Huyện Hoà An trong 12h tới

Thời tiết Xã Hồng Việt

mây đen u ám

14°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

14°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

UV

1

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồng Việt