Dự báo thời tiết Xã Đại Tiến - Huyện Hoà An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  16.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  7.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  6.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  6.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đại Tiến - Huyện Hoà An 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đại Tiến - Huyện Hoà An 5 ngày tới

Thời tiết Xã Đại Tiến

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đại Tiến