Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.3°/24.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  4.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.7°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/20.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.2°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.5°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.1%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà An

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà An