Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.8°/18.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.6%
 • Lượng mưa
  5.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.8°/17.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17°/17.1°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.2°/19.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  6.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/19.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.9°/18°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  0.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:46
T5 09/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/21.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.6%
 • Lượng mưa
  4.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.4°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:47
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/21.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  4.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/20.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  7.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.2°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà An

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

3.562 km

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà An