Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
5.11 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:31 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà An

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:49

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

7.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà An