Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:40 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:42 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà An

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:39

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

3.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:39 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà An