Dự báo thời tiết Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:46 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:50 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:51 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoà An - Cao Bằng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoà An

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:46

Thấp/Cao

17°

/

18°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

3.562 km

wind

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoà An