Dự báo thời tiết Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 7 ngày tới

Lượng mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 7 ngày tới

Thời tiết Xã Nội Thôn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nội Thôn