Dự báo thời tiết Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.1°/20.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  2.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.3°/15.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.2°/16.5°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  2.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
15°

mưa nhẹ

Cảm giác như 15°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.5°/16.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.6%
 • Lượng mưa
  3.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.6°/16.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.7°/16.1°
 • pressure
  Áp suất
  1020 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.6°/16.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.4%
 • Lượng mưa
  2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.6°/15.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.3°/15.3°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
14°

mưa nhẹ

Cảm giác như 14°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.6°/14.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  1.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  14.4°/14.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14.2°/14.2°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Thời tiết Xã Nội Thôn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nội Thôn