Dự báo thời tiết Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.2%
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/04
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 3 ngày tới

Thời tiết Xã Nội Thôn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

1.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nội Thôn