Dự báo thời tiết Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

38°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng 10 ngày tới

Thời tiết Xã Nội Thôn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nội Thôn