Thời tiết Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng

mây đen u ám

23.4°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
Thấp/Cao

21°

/

24.7°

Độ ẩm tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
Độ ẩm

91.9%

Tầm nhìn tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
Gió

0.65 km/h

Điểm ngưng tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
Điểm ngưng

21.4°

Tia UV tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
UV

1.35

Nhiệt độ Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
22° / 24.3°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
22° / 23.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
22.3° / 23.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng
24.3° / 25.9°

Thời tiết Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng theo giờ

9:00 am

23.8° / 23.5°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 am

23.6° / 23.7°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

11:00 am

23.5° / 24.5°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

12:00 pm

24° / 24°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.7° / 24.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 pm

24.6° / 24.6°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

24° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 pm

24.8° / 25.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.5° / 24.9°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 pm

23.6° / 24.6°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.9° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.7° / 24.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.4° / 23.8°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.6° / 23.2°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

12:00 am

22.8° / 23.3°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

1:00 am

22.1° / 23.6°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

2:00 am

22.4° / 23.8°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23.7° / 23.6°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

4:00 am

23.5° / 24.9°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

5:00 am

23.8° / 24.3°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

6:00 am

23.4° / 24.5°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

7:00 am

24.5° / 25.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

9:00 am

27.3° / 30.3°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 am

29.9° / 33.9°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

30.1° / 34.9°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 36.8°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.8° / 38.9°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

2:00 pm

34.1° / 38.8°

weather

dewpoint 52 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

34° / 39°

weather

dewpoint 55 %

bầu trời quang đãng

4:00 pm

33° / 38.6°

weather

dewpoint 61 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

32° / 36.6°

weather

dewpoint 68 %

bầu trời quang đãng

6:00 pm

28.1° / 33.5°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

7:00 pm

27.8° / 30.2°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

8:00 pm

27° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

26° / 28°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25.6° / 26.6°

weather

dewpoint 96 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

25° / 26.5°

weather

dewpoint 97 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

24.1° / 25.7°

weather

dewpoint 98 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

24.6° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

3:00 am

24.4° / 25.1°

weather

dewpoint 98 %

mây thưa

4:00 am

24.9° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

5:00 am

23.1° / 24.2°

weather

dewpoint 99 %

mây thưa

6:00 am

24° / 25.2°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

7:00 am

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

8:00 am

27.3° / 27.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/34°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/38°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

22°/36°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/37°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng những ngày tới

Lượng mưa Xã Nội Thôn - Huyện Hà Quảng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

520.81

NH3

1.17

NO

0

NO2

3.67

O3

57.22

PM10

34.26

PM2.5

32.55

SO2

3.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nội Thôn