Dự báo thời tiết Xã Lũng Nặm - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  14.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
17°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.3°/19.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.3%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  17.9°/15.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.7°/17.7°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
15°

mưa nhẹ

Cảm giác như 15°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.7°/16.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  5.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.6°/17°
 • temperature
  Sáng/Tối
  15.1°/16.5°
 • pressure
  Áp suất
  1020 hPa
 • wind
  Gió
  1.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.5°/16°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.4%
 • Lượng mưa
  1.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.2°/15°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.6°/15.7°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
15°

mưa nhẹ

Cảm giác như 15°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.8°/15.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.6%
 • Lượng mưa
  2.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  15.4°/14°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14°/14.5°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Nặm - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Lũng Nặm - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Thời tiết Xã Lũng Nặm

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

5.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lũng Nặm