Dự báo thời tiết Xã Hồng Sỹ - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.9%
 • Lượng mưa
  2.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/35°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77%
 • Lượng mưa
  2.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/27.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  19.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  20.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.8%
 • Lượng mưa
  1.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng Sỹ - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Hồng Sỹ - Huyện Hà Quảng 5 ngày tới

Thời tiết Xã Hồng Sỹ

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.92 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồng Sỹ