Dự báo thời tiết Xã Hồng Sỹ - Huyện Hà Quảng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/17°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

14°/11°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

8°/10°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

10°/8°

temperature
Sáng/tối

10°/9°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

8°/7°

temperature
Sáng/tối

7°/8°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/10°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

10°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

14°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/14°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hồng Sỹ - Huyện Hà Quảng 30 ngày tới


Lượng mưa Xã Hồng Sỹ - Huyện Hà Quảng 30 ngày tới

Thời tiết Xã Hồng Sỹ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

3.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Hồng Sỹ