Thời tiết Thị trấn Xuân Hòa - Huyện Hà Quảng theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

96%

T2 26/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.5

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.34

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

97%

T3 27/02
Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Xuân Hòa - Huyện Hà Quảng trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Xuân Hòa

mây đen u ám

11°

mây đen u ám

Cảm giác như 11°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

13°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Xuân Hòa