Thời tiết Thị trấn Pác Miầu - Huyện Bảo Lâm theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

99%

T5 25/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.716 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.958 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.652 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.662 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.58 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.42

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

97%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Pác Miầu - Huyện Bảo Lâm trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Pác Miầu

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Pác Miầu