Thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

72%

CN 21/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.942 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

96%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.06 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Lâm

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm