Thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

86%

T2 29/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.57

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

85%

T3 30/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.15 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.61

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.58

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bảo Lâm

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:10 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm