Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:51 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:50 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:49 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:48 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:47 pm

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:43 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lâm

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:51

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.4 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm