Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:08 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:08 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:10 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/16°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bảo Lâm

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:08

Thấp/Cao

16°

/

19°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.63 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bảo Lâm