Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:42 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:41 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:39 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:32 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:31 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:30 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:29 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:28 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:27 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:27 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:26 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:25 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:24 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:24 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:23 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:22 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:21 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:21 pm

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:20 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:19 pm

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:19 pm

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:18 pm

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng 30 ngày tới


Lượng mưa Cao Bằng 30 ngày tới

Thời tiết Cao Bằng

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:42

Thấp/Cao

22°

/

33°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.97 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

9.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cao Bằng