Dự báo thời tiết Cao Bằng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:38 pm

sức gió
Gió
1.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:39 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
2.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Cao Bằng 15 ngày tới

Lượng mưa Cao Bằng 15 ngày tới

Thời tiết Cao Bằng

mưa nhẹ

31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

69%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.55 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

1.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:09 am
6:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Cao Bằng