Dự báo thời tiết Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:07 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:07 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:07 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:07 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:07 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:07 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 20 ngày tới

Thời tiết Quận Thốt Nốt

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.25 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

2.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thốt Nốt