Dự báo thời tiết Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
4.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 15 ngày tới

Thời tiết Quận Thốt Nốt

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:18/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.05 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:18 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thốt Nốt