Dự báo thời tiết Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
5.97 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
5.83 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
6.46 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
7.98 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
8 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.92 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Thốt Nốt - Cần Thơ 10 ngày tới

Thời tiết Quận Thốt Nốt

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:13

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.17 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.09

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
6:13 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thốt Nốt