Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  16.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  23.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:47
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T5 05/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  9.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:46
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51%
 • Lượng mưa
  1.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:45

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:47

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền