Dự báo thời tiết Huyện Phong Điền - Cần Thơ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:53 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:52 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:52 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:51 pm

Gió
6.46 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:50 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:48 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:47 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:46 pm

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:45 pm

Gió
6.12 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:44 pm

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
5.69 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phong Điền - Cần Thơ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phong Điền

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:53

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.9 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phong Điền