Cấm biển từ 17h00 ngày 16/9 từ Quảng Ninh đến Hải Phòng

Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng ra lệnh cấm biển từ 17h00 ngày 16/9.

Theo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố – thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đến chiều tối 15/9, bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo và hướng dẫn cho 32.101 phương tiện và 11.951 lồng bè, lều, chòi canh nuôi trồng thủy sản, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về bờ tránh trú bảo đảm an toàn.

Cụ thể, không có phương tiện nào nằm trong khu vực nguy hiểm nhưng vẫn còn 03 tàu cá của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa liên lạc được. Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An ra lệnh cấm biển từ 17h00 ngày 16/9.

Để chủ động đối phó với bão số 6, lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, gồm có 378.382 người và gần 2.430 phương tiện các loại. Theo đó, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão và sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn